ریاست عمومی عواید، در برنامه کمپاین مالیاتی از همکاری همیشگی اتاق، تقدیر نمود

ریاست عمومی عواید وزارت مالیه روز دوشنبه مؤرخ ۲۰ حوت ۱۳۹۷ برنامه اختتامیۀ کمپاین مالیاتی را در هوتل انترکانتیننتال برگزار نمود. در این نشست محترمه آمنه احمدی، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، رؤسای اتحادیه ها، اعضای سکتور خصوصی و شماری از مالیه دهنده‌گان اشتراک نموده بودند.

محترمه آمنه احمدی، از تدویر برنامه های آگاهی دهی طی هفتۀ مالیاتی ابراز خرسندی نموده گفت: "ما به همکاری سکتور خصوصی توانستیم تا برنامه های مختلف کمپاین مالیاتی را برگزار نمائیم که از طریق این برنامه ها به تعداد 20 هزار تن از اصناف و دکانداران در مورد پرداخت مالیات آگاهی لازم حاصل نمودند." وی، روی تدویر برنامه های آگاهی دهی با همکاری سکتور خصوصی، در آینده نیز تاکید نمود.

محترم الکوزی، از تدویر برنامه های آگاهی دهی برای سکتور خصوصی استقبال کرده و از همکاری اتاق و اعضای سکتور خصوصی در زمینۀ پرداخت مالیات، وعده سپرد.

آقای الکوزی، با آنکه مالیه دهی را یک از وجایب متشبثین و اعضای سکتور خصوصی خواند، اما از یک سلسله مشکلات و پروسیجرهای مغلق در زمینه جمع آوری و پرداخت مالیات یادآوری کرده، خواهان اصلاحات بیشتر و ساده سازی سیستم از سوی وزرات مالیه و در هماهنگی با سکتور خصوصی گردید.

محترم مومند، ضمن سپاسگزاری از تسهیلاتی که در قسمت معافیت جرایم مالیاتی برای سکتور خصوصی از سوی وزارت مالیه ایجاد گردیده است، بر تدویر برنامه های آگاهی دهی در ولایات به خصوص مراکز مالیه دهی بزرگ، در زون های اقتصادی کشور تاکید نموده و خواهان تسهیلات بیشتر برای مالیه دهندگان به خصوص مالیه دهندگان متوسط و کوچک گردید.

در اخیر برنامه، به خاطر همکاری همیشگی و خوب اتاق در زمینه تدویر برنامه های آگاهی دهی امور مالیاتی طی هفتۀ مالیاتی و تشویق سکتور خصوصی به پرداخت مالیات، برای محترمان الکوزی و مومند به نمایندگی اتاق و سکتور خصوصی به پاس این همکاری ها با اهدای تندیسی برای هریک، از طرف ریاست عمومی عواید، تقدیر به عمل آمد.

قابل ذکر است که وزارت مالیه در هفته مالیات ۱۶۰ سیمینار و برنامۀ های آگاهی دهی را دایر نمود که طی آن ۱۵۰۰۰تن از نمایندگان سکتور خصوصی، اتحایه ها و تجار ملی اگاهی دهی داده شده،۸۱۰۰۰  مواد تبلیغاتی  به منظور ترویج فرهنگ مالیاتی  توزیع گردیده و ۱۰۰۰ بنر را در نقاط مختلف کشور نصب و ۲۵ مسابقۀ ورزشی را نیز برگزار نمود.