هفته جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل، در کابل برگزار شد

مرکز انکشاف تجارت و کاروبار افغانستان (صیام بزنس) و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، اداره آسان خدمت، معینیت جوانان و اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان، نمایشگاه چهار روزه (14 – 17حوت) تحت عنوان «هفته جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل» را در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز سه شنبه مورخ 14 حوت سال روان با حضور مقامات عالیرتبه حکومتی، معاون صنعتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نمایندگان نهاد مختلف داخلی و خارجی، جوانان و اعضای سکتور خصوصی برگزار شد.

محترم کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، برگزاری نمایشگاه را برای جوانان کشور و به خصوص در جهت اشتغالزایی مهم خوانده و ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه بتواند زمینه خوب اشتغالزایی را از طریق ارتباط با شرکت های مختلف سکتور خصوصی فراهم سازد. وی به خاطر حمایت از محصولات و تولیدات داخلی کشور، از مردم و جوانان کشور خواست تا از این تولیدات استفاده کنند.

محترم الحاج باز محمد افسرزی معاون صنعتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هفته جهانی زن را به زنان کشور تبریک گفته و حمایت اتاق را از برگزاری همچو نمایشگاه ها که در جهت اشتغال زایی زنان و جوانان و همچنان تشویق تولیدات داخلی، مهم می باشند، اعلام داشت.

آقای افسرزی، کار و اشتغال را برای زنان که نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند و همچنان اقتصاد خانواده ها خیلی مهم خوانده و از تلاش های اتاق در این زمینه یاآوری کرد. وی از نهاد مختلف تحصیلی خصوصی که در این نمایشگاه اشتراک نموده اند، تقاضا به عمل آورد که با در نظرداشت وضعیت اقتصاد ضعیف خانواده ها و جوانان، تخفیف های ویژه ای را برای محصلین مخصوصاً زنان، مد نظر گیرند.

در این نمایشگاه، اداره (USAID-Promote – WIE and WIG) بیشتر از پنج هزار زن را که در عرصه های مختلف آموزش داده است، با پرداخت ۶۰۰۰ هزار افغانی امتیاز به شرکت هایی که نیاز به کارمند دارند، معرفی مینماید.
در «هفته جهانی زن و نمایشگاه کار و تحصیل» علاوه بر تحلیل و ارزیابی بازار کار و ظرفیت های موجوده، معرفی تولیدات زنان افغان، ارائه معلومات پیرامون پوهنتون ها و کمپنی های موجود در کشور و سایر موضوعات دیگر، در روز چهارم نمایشگاه برای آنعده از زنان برتر در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که از سوی نهادهای مختلف معرفی شده اند، جوایز یا  (Award)نیز اهداء می گردد.