کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه برگزار شد

کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه  روز سه شنبه مورخ 18 جدی 1397 با اشتراک محترم نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم دلدار ځدران رئیس اتحادیه تاجران جلغوزه، نماینده اداره امور و تعدادی از اعضای سکتور خصوصی در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.

محترم نصیر احمد درانی، هدف از تدویر کنفرانس امروزی را روی دو محور عنوان کرد که در قدم نخست باید روی نشست مشترک مشورتی میان دولت و سکتور خصوصی به منظور همکاری و هماهنگی مشترک بحث صورت گیرد که حکومت چگونه بتواند تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی ایجاد کند تا به این ترتیب صادرات و اقتصاد خود را تقویت نموده و برای مردم ایجاد اشتغال نمود. ثانیا، مشکلات و چالشهای سکتور خصوصی را شناسایی کرده و در جهت راه های حل آن اقدام صورت گیرد.

محترم عتیق الله نصرت، ضمن قدردانی از توجه خاص رئیس جمهور کشور به سکتور جلغوزه که می تواند باعث امیدواری و تشویق صادرکنندگان گردد، در رابطه به نقش جلغوزه، گفت: "جلغوزه یکی از اقلام عمدۀ صادراتی کشور است که متأسفانه طی سالهای گذشته بیش از ده هزار تن جلغوزه افغانستان از طریق پاکستان تحت نام آن کشور به چین و ممالک مختلف جهان صادر می شد. با آنکه ما با کیفیت ترین جلغوزه را دارا بودیم اما با تأسف نمی توانستیم به نام خود صادرات داشته باشیم. خوشبختانه طی مدت یک ونیم ماه اخیر به خصوص با افتتاح دهلیز هوایی موفق شدیم جلغوزه افغانستان را مستیماً به چین انتقال دهیم که از جملۀ 1372 تُن جلغوزه مقدار 1172 تُن آن صرف به کشور چین صادر گردیده است."

آقای نصرت، از علاقمندی روز افزون تاجران جلغوزه برای صادرات به چین یادآور شد که به گفته ایشان، "این امر وابسته به گارگوی اختصاصی می باشد که در سال پیش رو تلاش خواهیم کرد با فراهم ساختن کارگو های اختصاصی زمینه صادرات بیش از 5000 تُن جلغوزه به چین را مهیا سازیم."

آقای نصرت، به فرصت های فراوان سرمایه گذاری در سکتور جلغوزه به خصوص در بخش بسته بندی، پروسس، برندینگ، برچسب گذاری و ارزش افزایی این سکتور اشاره کرده و از اقدامات حکومت در جهت تسهیل سرمایه گذاری، تعدیل قوانین و اصلاحات، ساده سازی پروسیجر های جوازدهی، تصویب استراتیژی جامع انکشاف صادرات، ایجاد پارک صنعتی اختصاصی زراعتی، گشایش میسرهای ترانزیتی نیز یادآور شد. وی، مشخصاً روی ارزش افزایی و صادرات معیاری جلغوزه تأکید نمود تا بتوان جلغوزه کشور را با قیمت بالا به فروش رسانید.

رئیس هیئت عامل اتاق، ضد عفونی سازی اقلام صادراتی، ایجاد لابراتوار ها، گدام های معیاری، تسهیل صدور ویزه، دسترسی به قرضه های سهل و تدویر نشست های مشترک میان سکتور خصوصی و حکومت را در جهت سرمایه گذاری و صادرات مهم تلقی نموده و خواهان توجه حکومت در زمینه گردید.