نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با تاجران حوزه جنوب و شرق کشور

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 17 جدی 1397 با تعدادی از تاجران حوزه جنوب و شرق کشور در دفتر کارش ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست، تاجران پیرامون واردات پرزه جات مستعل موتر و مشکلات شان در گمرکات سپین بولدک و تورخم با محترم الکوزی صحبت نموده و خواهان همکاری اتاق در زمینۀ رفع مشکل ایشان گردیدند.

محترم الکوزی، ضمن اظهار خوش آمدید و بعد از استماع مشکلات آنان، وعده سپرد که مشکلات آنانرا با مقامات ذیربط حکومت در میان گذاشته و تلاش خواهد نمود تا به مشکلات شان رسیدگی صورت گیرد.