نشست پیرامون حل مشکل صادرات در اتاق برگزار گردید

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه 17 سرطان 1397 با تاجران و صادرکنندگان در سالون کنفرانس های اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات و چالش های موجود فرا راه صادرات، ایجاد اصلاحات و میکانیزم لازم جهت تسهیل و بهتر شدن پروسه صادرات بحث و گفتگو نمودند.

در ابتدا محترم نصرت ضمن یادآوری از همکاری خوب تاجران کشور در پروسه صادرات و سهم ارزنده آنان در این راستا، به دستاوردها و رشد صادرات در سال گذشته  که با ایجاد دهیلزهای هوایی رونما گشته اشاره نموده و توجه صادرکنندگان کشور را به یک سلسله مشکلات موجود و اصلاحاتی که نیاز است، معطوف داشته، افزود: "بعضی موضوعات و چالشهای فرا راه صادرات ما وجود دارند که اگر به آن توجه جدی صورت نگیرد، صادرات در درازمدت آسیب دیده و باعث بدنامی سکتور خصوصی می گردد." وی روی ساده سازی پروسیجرها و ایجاد اصلاحات ضروری جهت تسهیل صادرات تاکید ورزید تا به قول ایشان، "بتوان مانع استفاده جویی کمیشن کاران و فساد گردید" و در این زمینه همکاری تاجران و صادرکنندگان را لازمی دانست.

محترم نصرت به خاطر هرچه بهتر شدن تجارت و رشد صادرات به دو موضوع اساسی توجه تاجران را مبذول داشت: در قدم نخست، استفادۀ مطلوب از جواز تجارتی و ارائه بیلانس به شکل واقعی آن. ثانیاً، به آنعده از اقلامی اشاره نمود که بعضی از کشور های همسایه می خواهند محصولات خود را از طریق افغانستان به سایر کشور ها صادرنمایند که این امر به اعتبار و حیثت تجارت کشور صدمه وارد کرده و محصولات افغانی را که از کیفیت و شهرت خوبی برخوردار اند، آسیب می رسانند.

رئیس هیئت عامل اتاق، از تاجران و صادرکنندگان کشور خواست تا جهت بهبود و شفافیت کامل پروسه صادراتی، روی ایجاد یک میکانیزم مؤثر و شفاف، پیشنهادات و نظریات سودمند خویش را با اتاق شریک سازند.

سپس محترم حاجی اخترمحمد رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه و سبزیجات و سایر تاجران، ضمن قدردانی از تلاش های همیشگی اتاق در راستای رشد و توسعه صادرات کشور، از همکاری شان با اتاق اطمینان داده ونظریات و پیشنهادات خود را نیز در زمینه ارائه داشتند. ایشان از حکومت خواستند تا جهت بهبود و رشد صادرات، مالیات ثابت وضع نماید.