سی و دومین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید

سی و دومین جلسۀ دور دوم هیئت محترم مدیره اتاق تحت ریاست محترم الحاج عبدالحسین فهیم رئیس عمومی اتاق و اشتراک اکثریت اعضاء به روز چهارشنبه مورخ 16 جوزای 1397 در دفتر دارالانشای هیئت محترم مدیره اتاق برگزار گردید.

در این جلسه، وضعیت اقتصادی کشور، گزارش کاری هیئت عامل اتاق، موضوع انتخابات اتاق، بیلانس مالی و سایر موضوعات کاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.