ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با اتشه های تجارتی افغانستان

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 14 جوزای 1397با تعدادی از اتشه های تجارتی جدیدالتقرر سفارت خانه های جمهوری اسلامی افغانستان، در دفتر کاری اش ملاقات کرده و پیرامون نقش آنان در تقویت و گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشورهای مختلف جهان بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید از تشریف آوری آنان به اتاق، تقرر اتشه های جدید را به وظایف شان در سفارت خانه های افغانستان تبریک گفته و ابراز امیدواری کرد، با تقرر اتشه های تجارتی جدید که به اساس شایستگی و لیاقت صورت گرفته است، کشور ما شاهد پیشرفت های خوبی در عرصۀ صادرات و جلب سرمایه گذاری های خارجی باشد.

آقای نصرت نقش اتشه های تجارتی را در تأمین روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه مهم توصیف نمود. وی موفقیت اتشه های تجارتی افغانستان را متناسب به دستاوردهای آنان در افزایش صادرات و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی در جهت سرمایه گذاری در کشور دانسته و از ایشان خواست تا با درنظرداشت وضعیت اقتصادی افغانستان و عمدتاً وارداتی بودن تجارت ما، در جهت بازاریابی تولیدات داخلی و همچنان جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، تلاش همه جانبه به خرج دهند.

محترم نصرت، از روابط اتاق با 33 کشور جهان که با آنان تفاهمنامه های همکاری، شوراهای مشترک تجارتی و اتاق های مشترک تجارتی داشته و در حاشیۀ این کنفرانس ها، نمایشگاه های مشترک را نیز برگزار می نماید، یادآور شده و از اتشه های کشور خواست که در تدویر این برنامه ها فعالانه اشتراک ورزیده و همکاری لازم را انجام دهند.

اعضای اتشه های جدید، از دعوت و ابراز همکاری اتاق سپاسگزاری نموده و تعهد سپردند که برای تقویت صادرات افغانستان و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی با سکتور خصوصی کشور، تلاش نمایند.