نشست معاون اول هیئت مدیره اتاق با مسؤلین مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه، 2 جوزای 1397 با محترم فضل ربی حقبین رئیس مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و همکارانش در سالون کنفرانس های اتاق ملاقات کرده و ضمن آگاهی از برنامه های تعلیمی این مؤسسه، حمایت و همکاری اتاق را در جهت موفقیت برنامه های آن ابراز نمود.

آقای حقبین، با اظهار سپاس از همکاری همیشگی اتاق، برنامه های کاری این مؤسسه را با ارائه پریزنتیشن، طور مفصل برای محترم الکوزی و تعدادی از کارمندان اتاق تشریح نموده و به خاطر تقویت برنامه های تعلیمی آن که عمدتاً به هدف تعلیمات در عرصۀ اقتصاد بازار، ترویج و تسهیل شبکه سازی برای شاگردان دوره لیسه شامل صنوف 10 تا 12 در ولسوالی های ولایت کابل و لایات ننگرهار، پروان و بامیان به راه انداخته شده، خواهان حمایت بیشتر اتاق را در زمینه گردید.

محترم الکوزی، برنامه های این مؤسسه داخلی و فعالیت های انجام شدۀ آنرا برای رشد استعداد های جوانان و تقویت اقتصاد خانواده ها مفید دانسته و عده سپرد که بعد از امضای یک تفاهمنامه میان اتاق و مؤسسه مذکور، برای حمایت برنامه های آن، همکاری سکتور خصوصی را در مرکز و ولایاتی که دایره کاری این مؤسسه می باشد، جلب نماید.

مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، یک مؤسسه کاملاً افغانی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده که از طریق فعالیت های تعلیمی به شمول آموزش در مورد اقتصاد مبتنی بر بازار، مبارزه با فقر و فساد، روش های پسندیده تجارتی، مهارت های لازم را با تمویل منبع مالی بنیاد ملی دموکراسی (NED) به جوانان آموزش می دهد تا متکی به خود شده و بلاخره به یک متشبث تبدیل شوند.