ملاقات رئیس هیئت عامل اتاق با سفیر کبیر جدید جمهوری قزاقستان در کابل

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ اول جوزای 1397 با جلالتمآب علیم خان یسین گلدییف سفیر کبیر جدید جمهوری قزاقستان در کابل در دفتر کاری اش ملاقات کرده و پیرامون مناسبات اقتصادی، گسترش و تداوم روابط تجارتی میان دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید از تشریف آوری آقای گلدییف به اتاق، تقرر ایشان را به حیث سفیر جدید کشور قزاقستان در افغانستان تبریک گفته و با قدردانی از کارکرد ها و همکاری خوب سفیر قبلی آنکشور با اتاق و سکتور خصوصی افغانستان، به ادامۀ این همکاری ها تأکید نمود. وی از کارهای انجام شده از سوی اتاق در جهت گسترش مناسبات تجارتی میان دو کشور طی سالهای اخیر، معلومات مفصل ارائه نموده و افزایش تجارت با قزاقستان را بدیل خوب واردات با پاکستان به خصوص در بخش تورید آرد عنوان نمود. محترم نصرت تدویر کنفرانس های تواصل تجارتی، تبادل هیئت های تجارتی، کنفرانس ها و نمایشگاه های مشترک تجارتی میان دو کشور را برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری مهم دانسته و در این راستا از همکاری همه جانبه اتاق، تعهد نمود.

محترم علیم خان یسین گلدییف، با ابراز سپاس از دعوت اتاق و معلومات همه جانبۀ آقای نصرت، از حمایت سیاسی کشور قزاقستان در جهت تامین امنیت و صلح در افغانستان اطمینان داده و تامین امنیت را باعث ثبات سیاسی و رشد اقتصادی مهم دانست. وی دیپلوماسی سیاسی – اقتصادی قزاقستان برای افغانسان را، از اولویت های کشورش خوانده و با تأیید سخنان رئیس هیئت عامل اتاق مبنی بر افزایش تجارت میان دوکشور، حجم مبادلات تجارتی با افغانستان طی ربع اول سال 2018 را 170میلیون دالر یادآور شد. آقای گلدییف توازن بیلانس تجارتی را برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور مهم توصیف کرد. سفیر قزاقستان با یادآوری از کیفیت بالای محصولات افغانی، از اتاق منحیث هماهنگ کننده صادرات افغانستان خواست تا لستی از اقلام صادراتی به قزاقستان را در اختیار ایشان قرار دهد تا در زمینه رشد صادرات همکاری بیشتر صورت گیرد.