برنامه آگاهی دهی برای مالیه دهنده گان کوچک در اتاق دایر شد

به سلسله تدویر ورکشاپ ها و برنامه های آگاهی برای اعضای سکتور خصوصی، برنامه آگاهی دهی توسط ریاست محترم مالیه دهنده گان کوچک ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه، 22 حمل 1397 با اشتراک محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم حبیب الله امین اندړ رئیس مالیه دهنده گان کوچک و مسؤلان بخش های مربوطۀ این ریاست، و تعدادی از اعضای سکتور خصوصی و مالیه دهندگان کوچک در سالون کنفرانس های اتاق برگزار گردید.

محترم مومند، ضمن ابراز امتنان از همکاری خوب ریاست محترم مالیه دهنده گان کوچک با اعضای سکتور خصوصی، تدویر برنامه آگاهی دهی را برای مالیه دهندگان کوچک و متوسط مهم خوانده و از آنان تقاضا به عمل آورد که در همچو برنامه ها اشتراک نمایند تا بتوانند مشکلات شانرا در زمینۀ پروسیجر و طی مراحل اسناد مالیاتی کاهش داده و در زمان تحویل دهی مالیات، قناعت شان حاصل گردد.

محترم حبیب الله اندړ، از همکاری همیشگی اتاق در زمینه تدویر برنامه های آگاهی دهی و تشویق اعضای سکتور خصوصی به پرداخت مالیات و همچنان تصحیح قوانین مالیاتی سپاسگزاری نموده و از پیشرفت های قابل ملاحظه در بخش عصری سازی پروسیجر و سیستم مالیاتی که باعث شفافیت در  پرداخت مالیات خواهد گردید، یادآوری کرد.

آقای اندړ، در رابطه با بعضی از برنامه های حمایوی و تعدیل در قوانین مالیاتی که از سوی ریاست عمومی عواید وزارت محترم مالیه و به اساس پیشنهادات اتاق صورت گرفته اند، از جمله کاهش 50 درصدی در پرداخت جرایم مالیاتی، معافیت سه ساله مالیات برای شرکت جدید التأسیس تولیدی و همچنان آنعده از متشبثین کوچک که در اثر حوادث متضرر می شوند، ایجاد یک مرکز بزرگ در مقر مستوفیت کابل جهت هرچه بهتر عرضه خدمات برای مالیه دهندگان کوچک که کار آن جریان دارد، نیز یادآور شد.

در این برنامه، پریزینتشنی که در رابطه به فورمه ها و پروسیجرهای اداری امور مالیاتی از سوی مسؤلین ریاست محترم مالیه دهنده گان کوچک تهیه گردیده بود، ارائه شد و اشتراک کنندگان سوالات و پیشنهادات شانرا مورد بحث قرار دادند.

برای مشاهده پریزنتیشن اینجا کلیک کنید.