اتاق از همکاری خوب سفیرکبیر قزاقستان تقدیر نمود

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره و محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه مورخ 19 حمل 1397 با محترم بیتی موف امیرتای سفیر کبیر جمهوری قزاقستان مقیم کابل که دوره کاری اش در افغانستان به پایان رسیده بود، در مقر سفارت آنکشور ملاقات نمودند.

هیئت رهبری اتاق، ضمن تمجید از کارکردهای خوب و همکاری نیک آقای امیرتای با اتاق و سکتور خصوصی افغانستان، با اهدای نشان عالی اتاق ازخدمات ارزندۀ ایشان تقدیر به عمل آوردند.