ملاقات معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق با سفیر کبیر فدراتیف روسیه مقیم کابل

محترم خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیرۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان بنابه دعوت رسمی سفارت کبرای فدراتیف روسیه مقیم کابل با محترم الکساندر مانتیتسکی سفیر این کشورغرض بحث و تبادل نظر در مورد گسترش  و تقویت روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور دیدار و ملاقات نمود. در این دیدار برعلاوه سفیر کبیر فدراتیف روسیه، اتشه تجارتی آن کشور نیز اشتراک نموده بود.

آقای الکوزی ضمن اظهار سپاس از این دعوت، روی روابط تاریخی، تجارتی و اقتصادی گذشته میان دو کشورصحبت نموده، افزود:«طی دوره زمامداری محمد ظاهرشاه و سردار محمد داود خان حدود80 درصد تجارت افغانستان با کشور روسیه صورت میگرفت و این کشور مسیر ترانزیت خوبی به شمار میرفت، ولی بعداز یک سلسله تحولات سیاسی و اقتصادی که میان دو کشور به میان آمد، این روابط شدیداً متأثر گردید. فعلاً با آنکه تولیدات افغانستان بازار خوبی در کشور روسیه دارد، اما موجودیت یکسلسله مشکلات از قبیل مصارف گزاف ترانسپورتی، نبود موفقتنامه های دوجانبه و چند جانبه، موضوع ستندردها و تعرفه های بلند گمرکی بالای محصولات افغانستان سبب گردیده تا میزان تجارت بین دو کشور کاهش یابد.»

محترم الکوزی به میزان تجارت میان دو کشور طی سالهای اخیر اشاره کرده گفت:«صادارات افغانستان طی سال 1394 بالغ بر 18 میلیون دالر بوده ولی در سال 1395به 5 میلون دالر کاهش یافته، در بخش واردات هم از 157 میلیون دالر در سال 1394 به 137 میلیون دالر کاهش به وجود آمده که خبر خوب نیست.»

متعاقباً، محترم الکساندر مانتیتسکی به تغییرات مثب طی سالهای اخیر اشاره کرده و نقش سکتور خصوصی افغانستان را در راستای رشد اقتصادی قابل تحسین خوانده و علاوه نمود که کشور روسیه جهت همکاری تجارتی و اقتصادی با افغانستان آمادگی همه جانبه دارد. آقای مانتیتسکی علاوه نمود که قرار است هیئتی از تجار روسیه که در راس آن معین وزارت انرژی آن کشور قرار خواهد داشت، در اواخر ماه اکتوبر سالجاری به افغانستان سفر نموده و روی مشکلات تجار افغان صحبت همه جانبه نماید.

در این دیدار روی تسهیلات ویزه برای تجار افغان نیز صحبت صورت گرفت که در نتیجه آقای سفیر وعده همکاری داد و پیشنهاد کرد تا اتاق تجارت و صنایع افغانستان ضمن یادداشت مشکلات سکتور خصوصی افغان، اقلام صادراتی و وارداتی افغانستان رابا کشور فدراتیف روسیه مشخص ساخته و با سفارت این کشور شریک سازد تا در رفع آن ها همکاری های لازم صورت گیرد.