دومین نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان در تاجکستان راه اندازی گردید

اتاق تجارت و صنایع افغانستان در راستای تامین و گسترش روابط تجاری - اقتصادی با کشور های آسیای میانه، اینبار ابتکار تدویر دومین نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی و کنفرانس تواصل تجاری سکتور خصوصی افغانستان

در تاجکستان را عهده دار گردید. این نمایشگاه که در اوایل ماه سرطان سال روان برای سه روز متواتر در شهر دوشنبه جمهوری تاجکستان برگزار گردید در آن در حدود 120 شرکت تجاری افغانی با جمعی از تاجران کشور های آسیای میانه از جمله چین، روسیه، قزاقستان،ترکمنستان و ازبکستان اشتراک نموده بودند.

اهداف عمده برگزاری این نمایشگاه و کنفرانس تواصل تجاری چنین خلاصه میشود:
تأمین و گسترش هر چه بهتر روابط اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و تاجکستان،
دریافت فرصت های مشترک سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران افغان، تاجک و سرمایه گذاران کشور های آسیای میانه،
معرفی اقلام و امتعه صادراتی و خدمات شرکت های افغان به کشور های آسیای میانه، و
دریافت راه های حل به معضلات و چالش های تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و رفت و آمد تجار افغانی به کشور تاجکستان.

در دومین نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان که  در تاجکستان برگزار شد، شرکت های تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی از سکتورهای ذیل محصولات و کالا های تولیدی خود را در معرض نمایش گذاشته بودند:

سکتور های خدماتی، شامل شرکتهای هوایی و بانکها،
سکتور زراعت شامل، برنج، میوه جات خشک، میوه جات تازه و سبزیجات،
سکتور معادن، شامل شرکت های سنگ های مرمر، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی،
سکتور صنایع دستی شامل، قالین دستباف، پوستین، البسه افغانی و ظروف،
سکتور وسایل الکترونیکی و ماشین آلات، شامل، موتر سایکل، پکه، یخچال و غیره،
سکتور مواد خوراکه شامل، نوشابه باب، شیرینی باب، چای، چاکلیت و بسکویت، و
سکتور ساختمانی و لوژستیکی.

در این نمایشگاه علاوه بر اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، حد ود 300 تن تجار، سرمایه گذاران و متشبثین سکتور خصوصی، شماری از مقامات بلند پایه حکومت، باالخصوص داکتر غلام محمد ییلاقی معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع، و شماری از معینان و روئسای وزارتخانه های معادن، اقتصاد و مالیه نیز اشتراک نموده بودند.

قرار ارزیابی ها نتایج تدویر این نمایشگاه و کنفرانس تواصل تجاری چنین اعلام میگردد:

ایجاد روابط  تنگاتنگ میان مقامات عالیترتبه حکومات، اتاقهای تجارت و فعالین سکتور خصوصی دو کشور افغانستان و تاجکستان به منظور استحکام و گسترش روابط اقتصادی – تجاری،
دیافت زمینه های مشترک سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران افغانی و تاجکی،
ایجاد زمینه های بازاریابی به محصولات و تولیدات سکتور های حاضر در نمایشگاه،
فروش 75% محصولات که در معرض نمایش قرار داده شده بودند،
فرصت امضاء تفاهمنامه ها و قرار داد های تجاری که برای تجار افغان مساعد گردید بود،
ارزش مجموعی قرار داد ها و فروشات در این نمایشگاه بالغ بر 6 میلیون دالر ارزیابی گردیده است.

این نمایشگاه و کنفرانس تواصل تجاری از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به همکاری اتاق تجارت جمهوری تاجکستان در هماهنگی با اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و اداره انکشاف صادرات  به حمایت مالی مؤسسه همکاری های تخنیکی آلمان راه اندازی گردید. شایان ذکر است که سپانسر کننده گان این نمایشگاه و کنفرانس تواصل تجاری شرکت هوانوردی کام ایر، افغان یونایتد بانک و عزیزی بانک بودند.