کنفرانس ملی کارفرمایان پیرامون انکشاف (برنامه کشوری کار شایسته) در کابل برگزار

اتاق تجارت وصنایع افغانستان، به عنوان نماینده سکتور خصوصی و کارفرمایان، کنفرانس ملی کارفرمایان پیرامون انکشاف « برنامه کشوری کار شایسته» را با  با اشتراک شرکای کاری خود (وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به حیث نماینده دولت و اتحاديه ملی كارگران و سازمان بين المللى کار) و حدود 250 تن از کارفرمایان از پنج زون کشور به خاطر شناسایی اولویت ها و نیازمندی های سکتور کارفرمایان به روز سه شنبه مورخ 5 جدی 1396در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.

در این کنفرانس جلالتمأب فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محترم آذرخش حافظی رئیس کمیته بین الملل هیئت مدیره، محترم الحاج داود یوسفزی و محترم الحاج نظام الدین تاج زاده اعضای هیئت مدیره و محترم عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارکنان، محترم نصیر احمد انصاف مشاور اقتصادی معاون اول ریاست اجرئیه، و محترم عبدالکریم عارفی معاون اول شورای عالی صنایع و سرمایه گذاری، رؤسای اتحادیه های صادرکنندگان و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی محترم فریدالدین نوری نماینده سازمان بين المللى كار‌(ILO)، نمایندگان زنان تجارت پیشه و جمع کثیری از تاجران و صنعتکاران اشتراک ورزیده بودند.

محترم الکوزی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، پیرامون مشکلات بیکاری و فقر صحبت نموده و ریشه بیکاری را ناشی از چهار دهه جنگ در کشور خوانده و اظهار امیدواری کرد که سکتور خصوصی در تفاهم و همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر نهاد های ذیربط بتواند راه حل اساسی را برای معضل بیکاری و فقر در کشور پیدا کند.

آقای الکوزی، خلای ایجاد شده در بخش های تولید، خدمات، ساختمان، ترانسپورت و سرمایه گذاری بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 را از مشکلات دیگری در جهت افزایش فقر و بیکاری در کشور خوانده و همچنان ازدیاد عواید دولت طی سالهای اخیر را صرف نتیجه افرایش بی سابقۀ مالیات و تعرفه های گمرکی عنوان کرد. ایشان راه حل اساسی برای رفتن بسوی خود کفایی و مقابله با فقر و بیکاری را عمدتاً وابسته به اقدامات زیربنایی دانست که می تواند از سوی دولت صورت گیرد.

محترم عتیق الله نصرت، در سخنانش نیز بیکاری، کمبود نیروی کارماهر و نا امنی را محصول سالها جنگ در کشور عنوان کرده گفت: «وضعیت در کشور طوریست که اکثریت نیروی بشری کار کشور یا بیکار اند و یا از فرصت های موجود به قدر کافی نمی‌توانند استفاده کنند. از سوی دیگر بنا به نبود سیستم جمعآوری معلومات و هماهنگی درست در اکثر اوقات کارفرمایان گرفتار جستجوی کارگر ماهر هستند و دسترسی خوب به کارگر ماهر ندارند. با وجود آنکه حدود 35 درصد نیروی بشری کشور بیکار می‌باشند و هزاران پست خالی در ادارات دولتی، موسسات و شرکت‌ها وجود دارند، بازهم تعداد قابل ملاحظه ای از این بست‌ ها توسط کارگران ماهر خارجی پر شده اند. امروز برای بحث روی حل یک قسمتی از این مشکلات دور هم جمع شده ایم تا از طریق کنفرانس کارفرمایان بتوانیم چالشها و پیشنهادات مشخص کارفرمایان را شناسایی کرده و به دولت ارائه کنیم.»

آقای نصرت افزود: «هرکشور از خود برنامه جامع تحت نام « برنامه کشوری کار شایسته» به خاطر تحقق اهداف آنکشور جهت کاریابی برای مدت پنج سال دارد که به عنوان پلان پنجساله آنرا تدوین می کند. افغانستان برای نخستین بار در سال 2010 برنامه کشوری کار شایسته را تدوین کرد که این برنامه توسط شرکای اجتماعی آن (دولت، کارفرما و کارگر) تدوین شد. اتاق به نمایندگی از کارفرما از آوان عضویت افغانستان در سازمان بین المللی کار (در سال 1934) حضور داشته و تلاش کرده است تا خواست های کارفرمایان در انکشاف پالیسی ها و برنامه ها انعکاس یابد. بعد از سال 2008 همکاری میان سه شریک احتماعی فوق الذکر بیشتر شده، مخصوصاً طی چند ماه اخیر ما شاهد جلسات به طور ماهوار بوده ایم.»

رئیس هیئت عامل اتاق، در رابطه به برنامه کشوری کارشایسته که امروز که روی تدوین انکشاف برنامه های آن برای سالهای 2018 الی 2022 کار صورت می گیرد، گفت: «این برنامه روی سه هدف عمده متمرکز می باشد: اول- ایجاد شغل شایسته و مناسب از طریق انکشاف مهارت ها، ایجاد تشبث و برنامه های کاریابی برای جوانان؛ دوم-  مدیریت بهتر مارکیت کار از طریق مساعد ساختن محیط مناسب برای سرمایه گذاری و تجارت؛ سوم- ارتقای ظرفیت شرکای اجتماعی و هماهنگی بیشتر میان آنها است.»

آقای نصرت، موانع عمده را که سد راه سکتور خصوصی و کارفرمایان وجود دارد طور ذیل برشمرد:

  • نبود حمایت های لازم و محیط مناسب برای سرمایه گذاری و تجارت؛
  • کمبود نیروی ماهر کار مطابق نیازمندی مارکیت؛
  • هماهنگی ضعیف میان نیاز های سکتور خصوصی و نصاب های تحصیلی مراکز انکشاف مهارت ها و تحصیلات عالی؛
  • نقش کمرنگ سکتور خصوصی در انکشاف برنامه‎های تعلیمی و ایجاد انستتیوت های مسلکی به عنوان سرمایه گذار؛
  • نبود سیستم معلوماتی کار و مهارت ها جهت ارائه ارقام دقیق؛

 

و در آخر محترم نصرت پیشنهادات مشخص اتاق را به شکل ذیل خلاصه کرد:

1-                   ایجاد اداره مستقل مهارت های مسلکی به خاطر بسیج ساختن تلاشهای پراکنده توسط ادارات به منظور ارتقای این سکتور؛

2-                   اصلاح سیستم تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری سکتور خصوصی؛

3-                   زمینه سازی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی تحت شرایط مشارکت عامه و خصوصی؛

4-                   ایجاد مرکز معلومات ملی دیجیتلی کار جهت مشخص ساختن نیازمندی سکتور خصوصی در بخش بازار کار و ارائه ارقام دقیق مهارت ها و بیکاری؛

5-                   راه اندازی برنامه ملی انکشاف مهارت ها؛

6-                   تجهیز تعداد بیشتر مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی با امکانات و زیر ساخت ها.

جلالتمأب فیض الله ذکی، ضمن ابراز قدردانی از اتاق تجارت و صنایع جهت برگزاری این کنفرانس باشکوه، روی همکاری اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران تأکید نموده و این وحدت و همکاری را یگانه راه رسیدن برای خوشبختی و سعادت ملت وهمچنان توسعه ترقی کشور خوانده و در این راستا از همکاری خوب میان وزارت کار و امور اجتماعی با اتاق یادآوری کرد.

محترم آذرخش حافظی،  یکی از مشکلات اساسی در کشور را ارائه ارقام غیر دقیق در زمینه بیکاری و الگو برداری از شیوه های کاری بعضی از کشور ها و پیاده کردن آن در افغانستان بدون در نظر داشت شرایط مشخص کشور خواند.

آقای حافظی، سکتور خصوصی افغانستان را دارای ظرفیت خوب در بخش سرمایه گذاری دانسته و خواهان سهیم ساختن آن در تطبیق پروژه های بزرگ منطقوی از سوی دولت گردید. وی همچنان حمایت از تشبثات کوچک را جهت اشتغالزایی در کشور مهم خوانده و دادن قرضه های کوچک با شرایط سهل را حیاتی توصیف کرد. وی وضع مالیات سنگین و کمر شکن را از دیگر عوامل عمده تشبثات کوچک نامید.

در قسمت دوم برنامه، اشترک کنندگان در چهار گروپ کاری (صنایع، زراعت، زیربنا و ساختمان و خدمات) تنظیم گردیده و هر گروپ روی اولویت ها و چالشهای سکتور خصوصی به عنوان نماینده کارفرمایان بحث نموده و در آخر نظریات و پیشنهادات گروپ های کاری خود را یاداشت کردند تا بعداً به صورت سند تدوین شده به دولت ارائه گردد.