تکمیل پنجاهمین پرواز دهلیز هوایی افغانستان – هند

دهلیز هوایی افغانستان - هند که طی مراسم رسمی به تاریخ 29 جوزای 1396 با حضور داشت جلالتمآب رئیس جمهوری افغانستان، هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی، مقامات دولتی و رسانه های داخلی و خارجی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با انتقال 60 تن از گیاهان طبی اولین پرواز خود را آغاز کرد، به تاریخ 19 قوس سال جاری و با انتقال 20 تن از میوه جات خشک و تازه پنجاهمین پرواز آن تکمیل گردید.

در کنفرانس مطبوعاتی که به این منظور در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد، محترم اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکی، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هیئت رهبری کام ایر مقامات دولتی و جمعی از اعضای سکتور خصوصی و رسانه ها حضور داشتند.

محترم نصرت ضمن ابراز خرسندی از تکمیل پنجاهمین پرواز دهلیز هوایی افغانستان – هند، مشکل ترانزیت را با بعضی از کشور های همسایه به خصوص پاکستان که همواره باعث بروز مشکلات در عرصه صادرات گردیده است از چالش های مهم فراراه تجارت خوانده و ایجاد دهلیز هوایی را به عنوان بدیل صادرات از راه زمین به هندوستان و سایر کشورها یاد کرد. وی نقش صادرات از طریق دهلیز هوایی را بالای اقتصاد باغداران و توازن بیلانس تجارتی خیلی مهم و اثر گذار توصیف کرد.

آقای نصرت در رابطه به پرواز های انجام شده از طریق دهلیز هوایی گفت: «تا کنون 50 پروازه از میادین هوایی کابل و کندهار به هندوستان صورت گرفته است که از آن جمله 4 پرواز از طریق شرکت هوایی آریانا و 46 پرواز متباقی را شرکت هوایی کام ایر انجام داده است. حجم مجموعی این محموله ها 1555 تن بوده که از آنجمله حدود 1100 تن را میوه جات تازه و خشک و متباقی را نباتات طبی، قالین و صنایع دستی تشکیل می دهند که 144 تن آن از طریق میدان هوایی بین المللی قندهار و 1411 تن آن از طریق پرواز کابل- دهلی صورت گرفته است.»

محترم نصرت، انتقال این مقدار را که در طی پنج ماه از راه هوا صورت گرفته است و ارزش مجموعی آن بالغ به 20 میلیون دالر می گردد قابل ملاحظه خواند، در حالیکه به گفته وی «در سال گذشته مجموع صادرات افغانستان را از راه هوا مقدار100تن تشکیل میداد که امسال 11 برابر افزایش داشته است. در شش ماه سال گذشته مجموع صادرات میوه تازه افغانستان حدود 90 هزار تن بود و در شش ماه اول سال جاری مقدار 145هزار تن میوه جات تازه صادر شده است» به باور آقای نصرت، انتظار میرود که صادرات میوه جات تازه به هندوستان در سال آینده از طریق دهلیز هوایی تا 5000 تن افزایش یابد و صادرات از راه هوا سبب کاهش فشار بالای صادرات از طریق زمین نیز خواهد گردید.

در ختم کنفرانس، تفاهمنامۀ همکاری سه جانبه توسط محترم اجمل احمدی مشاور ارشد ریاست جمهوری، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و محترم کپیتان عثمان صمدی جنرال دایرکتر شرکت هوایی کام ایر به امضاء رسید که به اساس این تفاهمنامه افغانستان پرواز های منظم از طریق دهلیز هوایی با شهر آلماتی قزاقستان و ممبی هندوستان خواهد داشت.