ابراز آمادگی به منظور تدوير سيزدهمين كنفرانس تواصل تجارتى افغانستان- امريكا در ماه اپريل 2018 در شهر واشنگتن

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه شنبه، 21 قوس 1396 با محترم جفری گریکو رئیس اتاق مشترک افغان – امریکا و محترم سلیمان لطفی رئیس بورد اتاق مشترک در دفتر کار خویش ملاقات نمود. در این نشست که محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق نیز حضور داشت، پیرامون برگزاری سيزدهمين کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – امریکا در ماه اپریل 2018 در شهر واشنگتن امریکا و همچنان یک سلسه موضوعات تجارتی و کاری دیگر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محترم نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، در رابطه به دستاورد های سکتور خصوصی و ریفورم های ایجاد شده از سوی دولت طی سالهای اخیر معلومات ارائه نموده و کار های انجام شده را تحول بزرگ در راستای رشد سکتور خصوصی توصیف کرد.

آقای نصرت به تعدادی از اقدامات حکومت که در هماهنگی با سکتور خصوصی صورت گرفته است، از جمله ساده سازى پروسه جواز دهى، تدوین استراتیژی انکشاف ملی صادرات، اقدامات جدى حكومت براى تطبيق 11 اولویت پيشنهادى سکتور خصوصی، ایجاد دهلیز هوایی با هندوستان، افتتاح خط آهن آقينه- آتا مراد و عقد قرارداد پنج جانبه راه لاجورد و اخیراً امضای موافتنامه های ترانزيتى و تجارتى با ازبكستان و ایجاد خانه تجارتی مشترک با تعدادی از کشور ها، توسعه ترانزیت با کشور های چین و آسیای میانه و غیره اشاره نموده و ابراز امیدواری کرد که در سال پیش رو شاهد دستاوردهاى بیشتری باشیم.

آقای جفری گریکو، از ارائه معلومات رئیس هیئت عامل اتاق در راستای رشد سکتور خصوصی و دستاوردهای آن اظهار خرسندی نموده و این دستاورد ها را قابل ملاحظه خواند. وی اطلاع رسانی و آگاهی دهی پيرامون دستاورد های سکتور خصوصی و دولت افغانستان را برای جلب توجه سرمايه گذاران خارجى به ويژه امريكايى ها و دونر های بین المللی جهت تحقق پروژه های زیربنایی مهم توصیف کرد. آقای گریکو، امضای عقد تفاهمنامه دوجانبه سرمایه گذاری میان افغانستان و امریکا را برای توسعه مناسبات تجارى و اقتصادی افغانستان مهم عنوان نمود که از سوی آقای نصرت نیز مورد تأیید قرار گرفت.

متعاقباً آقای سلیمان لطفی، در مورد برگزاری سيزدهمين کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان – امریکا و کارهای عملی و مقدماتی آن صحبت نمود که جانب اتاق نیز حمایت خود را جهت همکاری های لازم در برگزارى موفقانه اين كنفرانس ابراز نمود.