ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI)

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه، 19 قوس 1396 با محترم ستیفن کوان رئیس اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI) و تیم همراه در دفتر کاری خویش ملاقات کرده و روی ترویج و استفاده از صنعت سویابین در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای ستیفن کوان، در مورد ضرورت و ترویج صنعت سویابین برای رفع کمبود پروتین مواد غذایی در افغانستان که تا فعلاً توسط اداره بین المللی تغذیه و تعلیم (NEI) صورت می گرفت صحبت نموده و خواهان همکاری و سهم فعال دولت و سکتور خصوصی افغانستان در جهت ترویج و توسعه صنعت سویابین و همچنان خود کفایی آن در کشور گردید. وی در این زمینه از علاقمندی جلالتمآب رئیس جمهوری کشور برای استفاده از سویابین در مینوی غذایی سربازان افغان جهت رفع کمبود پروتین نیز یادآوری کرد.

محترم الکوزی، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، گسترش و توسعه صنعت سویابین در کشور را یک نیاز مهم برای مقابله با کمبود پروتین خوانده و هرگونه همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان را در جهت تحقق آن وعده سپرد.

آقای الکوزی یادآور شد که ما همواره در کنفرانس ها و نشست هایی که پیراموان غنی سازی مواد غذایی صورت گرفته است، روی اهمیت صنعت سویابین برای کمبود پروتین و تولید شیر صحبت داشته ایم و خواهان ترویج آن آز طریق برنامه های حمایوی وزارت زراعت با همکاری و سهیم ساختن سکتور خصوصی می باشیم. وی از تقاضای موجود در مارکیت های کشور برای عرضه بیشتر سویابین یادآوری کرده و در این زمینه روی ضرورت طرح های مشخص برای توسعۀ صنعت سویابین تأکید ورزید.