اتاق از کاهش محصول گمرکی مواد نفتی، استقبال می کند

حکومت افغانستان طی جلسۀ مورخ 8 قوس 1396 که تحت ریاست جلالتمآب محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری کشور در ارگ ریاست جمهوری دایر شد، فیصله نمود تا در محصول گمرکی مواد نفتی از 12 فیصد به 6 فیصد کاهش صورت گیرد.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان این اقدام حکومت را در وضعیتی که هموطنان عزیز ما از یک طرف با مشکلات اقتصادی از جانب دیگر با افزایش قیم مواد سوختی و تیل مواجه اند، یک گام مثبت و نیک در راستای حمایت از مستهلکین و رسیدگی به مشکلات آنان دانسته و آنرا تقدیر می نماید.

با اتخاذ چنین تصمیمی نه تنها قیمت مواد سوختی، نفت و گاز مخصوصاً در فصل زمستان کاهش می یابد، بلکه  باعث میشود تا از قاچاق مواد بی کیفیت نفتی جلوگیری صورت گیرد.

اتاق از تمامی اعضای سکتورخصوصی به ویژه واردکنندگان مواد نفتی صمیمانه تقاضا به عمل می آورد تا در این راستا با حکومت افغانستان و نهادهای ذیربط همکار بوده و با وارد نمودن تیل با کیفیت و عرضه آن به قیمت نازل به شهروندان کشور به خصوص در فصل زمستان که نیاز شدید به مواد نفتی و گاز مایع محسوس می شود، مسؤلیت خود را ایفا نمایند.

 


 

طرح پيشنهادى وزارت ماليه در مورد تعرفه و قيمت مواد نفتی و اجازه ورود تيل A80

جلسۀ کابینه امروز مؤرخ ٨ قوس ١٣٩٦(٢٩ نوامبر ٢٠١٧)، تحت ریاست جلالتماب محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر شد.در اين جلسه در رابطه به طرح پيشنهادى وزارت ماليه در قسمت قيمت و تعرفه مواد نفتی، محصول گمركى آن، حق‌الخدمت تصدی مواد نفتی و ديگر مسايل مهم بحث همه جانبه صورت گرفت. همچنان در اين جلسه در رابطه به محصول گمرکی از (۱۲) فیصد به (6) فیصد که قیمت فی تن از (۱۵۱) دالر به (۹۷دالر)، قیمت فی تن پترول و دیزل از (۶۰۰) دالر به (۴۵۰) دالر و قیمت سوخت هوایی از (۱۱۶۵) دالر به (۴۵۰) دالر و اجازه ورود تيل A80 پيشنهادات مشخص بعمل آمد.

جلسه کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه ضمن تائید پیشنهادات وزارت مالیه، به اين وزارت وظيفه سپرد تا پس از این قیمت مواد نفتی را با استفاده از قیم PLATTS در هر ماه چک نموده و در روز پنجم هر سه ماه قیم جدید را شامل سیستم گمرکات (اسیکودا) نماید. در مورد حمايت از سرمايه گذاري در تصفيه خانه هاي نفتي وزارت تجارت و صنايع مؤظف گرديد كه با وزارت هاي ذيربط طرح مشخص را ارائه نمايند.همچنان جلسه کابینه، وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنایع، تصدي مواد نفتي و گاز مايع، اداره ملی استندرد و شاروالی کابل را موظف نمود تا در تانک ‌های فروش تیل، مارک های A80 و  A92را در ساحه دید مشتریان قرار داده و از چگونگی فروش آن، پیوسته نظارت به‌ عمل آورند.