نشست رئیس هیئت عامل اتاق با مسؤلین سفارت بریتانیا

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز سه شنبه مؤرخ 14 قوس سال جاری با مسولین بخش کمک های بریتانیا در سفارت آنکشور مقیم کابل هر یک محترم مایکل بلایت مشاور اقتصادی دفتر انکشاف بین المللی حکومت بریتانیا و محترم تیم مکنیل مسؤل تیم انکشاف سکتور خصوصی دفتر انکشاف بین المللی حکومت بریتانیا، در دفتر کاری خویش ملاقات نمود.

آقای نصرت ضمن اظهار خوش آمدید به هیئت مذکور، در رابطه با آخرین انکشافات در بخش سکتور خصوصی افغانستان به ویژه پیرامون تجارت و ترانزیت با کشور های منطقه از جمله پاکستان و مناسبات تجارتی با این کشور معلومات همه جانبه ارائه نموده گفت: "در این اواخر بلند بردن تعرفه گمرکی بالای اموال صاداراتی افغانی توسط حکومت پاکستان تاجران افغان به خصوص تاجران میوه تازه ما را شدیداً خساره مند ساخته است".

آقای نصرت در صحبتش به تجارت افغانستان با کشور های آسیای میانه و هندوستان نیز اشاره کرده و واضح ساخت که در این اواخر داد و ستد تجارتی با این کشور ها افزایش یافته و ما موفق شدیم طی سال جاری حدود 1500 تن میوه تازه و خشک را که ارزش مجموعی آن به 18 ملیون دالر میرسد از طریق دهلیز هوای به کشور هند صادر کنیم.

آقای نصرت در ضمن، به ارتباط سبسایدی هایی که به صادر کنندگان میوه جات خشک و تازه از طریق دهلیز هوای توسط حکومت افغانستان در نطر گرفته شده و همچنان موافقتنامه آپتا نیز به مسؤلین سفارت بریتانیا معلومات ارائه نموده و به نمایندگی از اتاق وعده هر نوع همکاری را در زمینه های کاری را نمود.