علاقمندی سرمایه گذاران ایرانی به سرمایه گذاری در بخش های زراعت و اعمار سردخانه ها در افغانستان

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه مورخ 8 قوس 1396 با هیئت تجاری ایران در بخش محصولات زراعتی که تحت ریاست محترم بهنام تاج الدینی رئیس کمیسیون کشاورزی
و عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اشتراک رؤسای انجمن سردخانه داران ایران و اتحادیه محصولات کشاورزی ایران به افغانستان سفر نموده بودند در دفتر کاری خویش ملاقات و پیرامون گسترش روابط تجاری و فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست که محترم محمد رضا کریم زاده اتشه تجارتی سفارت ایران در کابل نیز حضور داشت، هیئت مذکور هدف از سفر خود به افغانستان را گسترش روابط تجاری به خصوص در بخش محصولات زراعتی و ایجاد سردخانه ها عنوان نموده و خواهان همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در جهت تحکیم مناسبات تجاری و فراهم سازی سرمایه گذاری های مشترک در بخش های متذکره گردید.

محترم  نصرت، ضمن اظهار خوش آمدید به هیئت تجاری ایران، از مناسبات خوب و گسترش روابط تجاری طی سالهای اخیر و میان دو کشور یادآور شده و از کشور ایران به عنوان بزرگترین شریک تجاری با افغانستان نام برد که توانسته جایگاه خوبی را در بازار های کشور کسب کند.

رئیس هیئت عامل اتاق، افغانستان را عمدتاً یک کشور زراعتی خوانده و از فرصت های موجود برای سرمایه گذاران خارجی به خصوص سرمایه گذاران ایرانی در بخش های، باغداری، زراعت و ایجاد سردخانه ها که تجارب خوبی را در این زمینه دارند و همچنان اصلاحات و برنامه های حمایوی دولت افغانستان در جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی نیز یادآوری کرد.

هیئت تجارتی ایران، با ابراز سپاس از توضیحات مفصل آقای نصرت در زمینۀ فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان، علاقمندی خود را به سرمایه گذاری در بخش های مختلف زراعتی از جمله ایجاد سردخانه ها، پروسس محصولات زراعتی برای صادرات، توسعه باغداری و زنبورداری ابراز نموده و خواهان همکاری های بیشتر اتاق در زمینه گردید.

به همین ترتیب محترم کریم زاده اتشه تجارتی سفارت ایران در کابل، از همکاری خوب اتاق به خصوص در زمینه تدویر نمایشگاه های مشترک طی سالیان گذشته یادآوری نموده و هر نوع همکاری لازم را در جهت تسهیلات تجارتی میان دوکشور وعده سپرد. وی از برگزاری نمایشگاه میوه های خشک در آینده نزدیک در تهران یادآوری کرده و خواهان اشتراک تجار افغان در این نمایشگاه گردید. آقای کریم زاده همچنان از علاقمندی دولت ایران برای ارتقای ظرفیت بندر چابهار از جمله تصویب یک میلیار دالر امریکایی برای اعمار تأسیسات بندری و زیربنایی از سوی آنکشور نیز یاد آوری کرد.