نشست مشورتی پیرامون پالیسی ملی تجارت افغانستان، در کابل برگزار شد

پیشتازان صنعت افغانستان، مالکین تشبثات کوچک و نماینده های حکومت به منظور غور بیشتر روی محتوای پالیسی پیشنهادی ملی تجارت در افغانستان با اشتراک محترم داکتر والفگنگ مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور تجارت بین المللی، محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترمه کامله صدیقی معین تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، محترم موریز یوجن رئیس بخش اقتصادی نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، محترم راگیش اگروال رئیس پالیسی و تسهیلات تجارتی برای کاروبار و تعدادی از نمایندگان نهاد های مختلف به روز شنبه، 4 قوس 1396 در هوتل انترکانتیننتال برگزار گردیده و مسؤلان روی پالیسی پیشنهادی ملی تجارت افغانستان صحبت نموده واشتراک کنندگان نظریات سودمند خود را پیرامون موضوعات مطروحه ارائه داشتند.

محترمه کامله صدیقی، ضمن اظهار سپاسگزاری از همکاریاتاق تجارت و صنایع افغانستاندر قسمت ترتیب و تدوین پالیسی ملی تجارت افغانستان، در مورد اهمیت و نیاز این پالیسی گفت: «پالیسی پیشنهادی ملی تجارت افغانستان به منظور رشد تجارت و سرمایه گذاری و بر مبنای اینکه پاسخگوی نیازمندی تجارت ما باشد ترتیب گردیده است و حضور شما در این جلسه مشورت دهی خیلی ها با ارزش می باشد.» وی، ایجاد یکسلسله اصلاحات را جهت راه یابی در مارکیت های جهانی مهم خواند.

محترم عتیق الله نصرت، در مورد اهمیت پالیسی ملی تجارت صحبت نموده و اظهار امیدواری کرد که نشست امروزی بتواند در راستای تدوین انکشاف ملی تجارت موثر و مثمر واقع شود. آقای نصرت افزود: «پروژه انکشاف تجارت افغانستان که به کمک مالی اتحادیه اروپا همکاری تخنیکی مرکز بین المللی تجارت(ITC) به وجود آمده و یکی از مؤثر ترین پروژه ها بوده که مشارکت عامه و خصوصی (PPP)را در عمل به اثبات رسانیده است.ما در این پروژه اقدامات خوبی را روی دست گرفتیم که یکی از این اقدامات  کار روی استراتیژی ملی انکشاف صادرات می باشد که خوشبختانه مسوده استراتیژي انکشاف ملی صادارت نهایی شده است و عنقریب جهت تصویب به شورای عالی اقتصادی پیشکش خواهد شد و در آن سکتور خصوصی نقش بس مهمی را ایفا نموده است. در مرحله دوم روی پالیسی ملی تجارت کار می کنیم.»

آقای نصرت علاوه نمود: «طی ۱۵ سال گذشته افغانستان یک تجارت نامتناسب و کسر بیلانس تجارت را داشتهکه ما شاهد ۱۰ درصد صادرات و ۹۰ درصد واردات بودیم. این موضوع سبب شده تا خلای بزرگی به وجود آمدهو کشورهای همسایه ما با سیاست های ظالمانۀ دمپنگ شان به اقتصاد افغانستان ضربه وارد کرده و مارکیت ما را در دست داشته باشند که در این زمینه کمی و کاستی های هم متوجه ما بوده است. یکی از این موانع نبود پالیسی ملی تجارت شامل یک پالیسی جامع و متمرکز روی تولید و صادرات می باشد. وقتی ما پالیسی ملی تجارت را نداشته باشیم، به هیچ وجهه نمی توانیم افغانستان را از یک کشور وارداتی و مصرفی به کشور تولیدی و صادراتی تبدیل کنیم. ما باید کاری را که امروز آغاز کرده ایم دوازده سال قبل انجام می دادیم و دارای پالیسی ملی تجارت می بودیم»

رئیس هیئت عامل اتاق، نبود پالیسی ملی تجارت را عامل مهم در عدم دسترسی به مارکیت های منطقه و جهان خوانده گفت: «صادرات افغانستان عمدتاً منحصر به تولیدات زراعتی بوده، در حالیکه می توانیم در سایر بخش ها نیز صادرات داشته باشیم و در بازار های جهان از جایگاه خاصی برخوردار باشد.»

آقای نصرت از یکسلسله مشکلاتی که همیشه فراراه رشد تولید و تجارت کشور قرار داشته نیز یادآورشده و خواهان توجه جدی دولت در زمینه گردید. وی نقش پالیسی ملی را در دست یابی به مارکیت های جهانی، متعادل ساختن و منطقی تر ساختن تعرفه های گمرکی و همچنان کسر فاحش بیلانس تجارتی خیلی مهم خواند.

پالیسی ملی تجارت افغانستان و ستراتیژی ملی صادرات از ضروریات دیرینۀ دولت برای رشد و توسعه بوده است، اما متأسفانه برنامه ها چندین بار با رکود مواجه شده اند. پالیسی های که هر دو اسناد درآن گنجانیده شده اند، مطمئناً که مارا در حل مشکل کسر بیلانس تجارت یاری میرساند. قسمیکه هر دو سند، ستراتیژي ملی صادرات و پالیسی ملی تجارت افغانستان از جمله اسناد بسیار مهم و کلیدی به شمار میروند، دولت و سایر مراجع ذیربط باید حمایت کامل خود را در اجرای این پالیسی ها اعلان نمایند.
برای دانلود فایل پرزینتیشن اینجا کلیک کنید.