ملاقات معاون اول هیئت مدیره اتاق با سفیر کبیر ازبکستان در افغانستان

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 30 دلو سالجاری با جلالتمآب یادگار خواجه شادمانوف سفیرکبیر جمهوری ازبکستان در افغانستان و محترم شوکت

ادامه مطلب...

هیئت رهبری اتاق از همکاری های نیک سفیر کبیر ترکیه در افغانستان با سکتور خصوصی، تقدیر به عمل آورد

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دو شنبه مورخ 29 دلو سالجاری با جلالتمآب اوزان آرطغرل سفیرکبیر ترکیه در افغانستان، اتشه تجارتی و قونسل سفارت ترکیه مقیم

ادامه مطلب...

دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت و معاون اول هیئت مدیره اتاق از پارکهای صنعتی پلچرخی

محترم اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادات سرمایه گذاران و کارخانه داران پارکهای صنعتی کشور، روز دوشنبه مورخ 29

ادامه مطلب...

نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی دُبی افتتاح شد

نمایشگاه بین‌المللی محصولات زراعتی (گلف ‌فود) از تاریخ 28 دلو الی 2 حوت 1397 در مرکز تجارت جهانی شهر دُبی افتتاح گردید. سالون نمایشگاهی افغانستان در نمایشگاه گلف ‌فود دُبی روز یکشنبه مورخ 28 دلو سال جاری توسط

ادامه مطلب...

جلسه نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسیک) در اتاق تدویر یافت

به ادامۀ جلسات نوبتی گروپ کاری پنجم حقوقی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی (پرایسیک)، جلسۀ مذکور به روز یکشنبه مورخ 28 دلو 1397 با اشتراک اعضای گروپ کاری پنجم حقوقی، در مقر اتاق تجارت و صنایع افغانستان

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

Dynamic Vision

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - میزان 1397