ورکشاپ آگاهی دهی پروسۀ طی مراحل اموال صادراتی در اتاق برگزار شد

اتاق تجارت صنایع افغانستان به همکاری اداره انکشافی آلمان (GIZ)، به روز سه شنبه مورخ 3 میزان 1397 ورکشاپ یک روزه «پروسۀ طی مراحل اموال صادراتی» را برای اعضای سکتور خصوصی و کارمندان اتاق در سالون

ادامه مطلب...

نشست رهبری اتاق با تعدادی از تاجران حوزه غرب کشور

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره و محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز دوشنبه مورخ 2 میزان 1397با تعدادی از تاجران حوزه غرب کشور در سالون

ادامه مطلب...

چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیرۀ ارزش، در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ همکاری های تخنیکی آلمان، از طریق برنامۀ انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال موسسۀ (GIZ) ، گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه را پیرامون چالش ها و راهکار های پنج

ادامه مطلب...

نشست مقدماتی میان اتاق، بانکها و بخش انکشاف سکتور خصوصی ادراه انکشافی آلمان (GIZ)

محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در نشست مقدماتی با تعدادی از نمایندگان بانک های خصوصی و بانک ملی کشور و متحرم داکتر مسعود پروانفر مسؤل بخش انکشاف سکتور خصوصی

ادامه مطلب...

آغاز سرمایه گذاری شرکت ترکمنستانی برای سرمایه گذاری مشترک در افغانستان

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه مورخ اول میزان 1397 با محترم نورمحمد گپوروف رئیس شرکت «خوش زمان» کشور ترکمنستان و محترم آی هان رئیس شرکت

ادامه مطلب...

اعضای VIP

اعضای پلاتینیوم

New Sadi

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Afghan Builders Consortium

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

نشرات

اولین شماره سال 1396


سروى کاروبار - ثور 1397